Rare poster Neemt dienst als Wachtman

595.00

Rare and 79,5 x 55 cm large original poster reading Neemt Dienst als wachtman in Nederland. Vrije kost en inwoning, kleding en geneeskundige hulp. Bij gehuwden zijn ook de familieleden tegen ziekte verzekerd. Grondsalaris per dag f 4.50 Kindertoeslag voor elk kind beneden 16 jaar f 0.34 Bovendien inzetgeld dagelijks f 1.65, bij ongehuwden per dag f 1,- Vraagt nadere inlichtingen Wachabteilung Zeist. Desirable original poster with vivid colours!

In stock